A projekt címe: „FIT” – kompetenciaFejlesztés, Ismeret- és Tudásgyarapítás a Sajó völgyében

Kedvezményezett neve: Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Támogatással elnyert összeg: 23.018.566 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett napja: 2020.01.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00298

PROJEKTLEÍRÁS

A projekt átfogó célja a köznevelésben résztvevő gyerekek kompetenciafejlesztése, tudásgyarapítása iskolán kívüli nonformális és informális tanulási alkalmak során, hozzájárulva ezzel a területi- és szociokulturális egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A projekt hozzájárul a kulturális intézmény kínálati spektrumának szélesítéséhez, alapellátásának fejlesztéséhez. Továbbá hozzájárul még a projektben résztvevő gyermekek tudásgyarapításán kívül a képességeik alternatív módon történő kibontakoztatásához, innovatív gondolkodásuk kialakításához.

A projekt részcéljai között került megfogalmazásra az oktatási és kulturális intézmények közötti együttműködések generálása, valamint, hogy hozzájáruljon az óvodás és tanuló korosztály készségfejlesztéséhez nonformális és informális tanulási eszközökkel.

A helyi közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott célokkal is több vonatkozásban közös célokat fogalmaz meg a pályázat, amelyek jól demonstrálják a helyi köznevelési igényeket.

Ez alapján mind a helyi célokat, mind pedig a pályázat céljait is prezentálják az alábbi pontok:

- együttműködések az intézmények között
- egyenlő esély és elérhetőség biztosítása
- szegregációmentesség, integráció elősegítése

A programok kialakítása a meghatározott célközönség számára a helyi képviselőikkel, pedagógusaikkal történt előzetes egyeztetés alapján történt, amely így a képességeiknek megfelelő programrepertoár összeállítását eredményezi, valamint illeszkedik a felmerülő igényeikhez. A projekt jótékony hatással bír a gyerekek személyiségfejlődésére, valamint hozzájárul kreativitásuk, tehetségük kibontakoztatásához, önbecsülésük és önbizalmuk erősítéséhez. Közvetve hozzájárul a résztvevők közvetlen környezetében élők (család, rokonok) szemléletformálásához, valamint a lokális társadalom szociokulturális hátrányainak csökkentéséhez, területi egyenlőtlenségek javításához.

A helyszín adott, a Pályázó konzorciumi partnerének telephelyei: a Sajószentpéteri Kulturális- és Sportközpont, Városi Könyvtár ideális helyszín valamennyi program lebonyolítására, valamint a speciális infrastrukturális feltételeket, szakmai körülményeket igénylő foglalkozásokhoz az egyes iskolák azt szolgáló helyiségei is rendelkezésre állnak.

A program ideje alatt 3 féléven keresztül több heti szakkör, művészeti csoport, illetve tehetséggondozó, -fejlesztő kiscsoport, lebonyolítására kerül számos vetélkedő, különböző témában megrendezésre kerülő témanapok, témahetek, kulturális órák, valamint az óvoda kivételével minden résztvevő számára bentlakásos tábor.

EFOP-3.3.2-16-2016-00298 © 2018